Volgen

Volg uw zendingen

Field is required
{{formSectionVm.form['ShipmentTrackerModel.SearchParams.Capacity'].$error.error}}
{{msg}}
Field is required
{{formSectionVm.form['ShipmentTrackerModel.SearchParams.Count'].$error.error}}
{{msg}}
{{formSectionVm.form['ShipmentTrackerModel.SearchParams'].$error.error}}
{{msg}}
Vul minstens 1 zendingsnummer in
Typ uw volgnummer

Generate Commercial Invoice

To ensure the timely and effective delivery of your non-document shipments, make sure that you complete a commercial invoice and attach it to your shipment. Having complete documentation with your shipment will ensure that international non-document shipments are not subjected to delay at customs.

Generate Commercial Invoice

Voeg Handelsfactuur van de zending bij

{{formSectionVm.form['PrepareShipmentInvoiceModel.InvoiceType'].$error.error}}
{{msg}}
{{PrepareShipmentInvoiceModel.UploadInvoice.$successMessage}}
Alleen .pdf, .docx, .doc, .tif, .jpg, .gif, .png zijn toegestaan
Maximale toegestane bestandsgrootte is 5 MB
{{formSectionVm.form['fileName'].$error.error}}
{{msg}}

Het uploaden kan enkele minuten duren, afhankelijk van de bestandsgrootte (maximaal toegestane grootte is 5 MB)

Sluiten
{{PrepareShipmentInvoiceModel.PrintInvoice.$successMessage}}

Gegevens afzender

{{PrepareShipmentInvoiceModel.PrintInvoice.ShipperContact.$successMessage}}
Veld is verplicht
{{formSectionVm.form['PrepareShipmentInvoiceModel.PrintInvoice.ShipperContact.CompanyName'].$error.error}}
{{msg}}
{{formSectionVm.form['PrepareShipmentInvoiceModel.PrintInvoice.ShipperContact.ContactDepartment'].$error.error}}
{{msg}}
Veld is verplicht
{{formSectionVm.form['PrepareShipmentInvoiceModel.PrintInvoice.ShipperContact.TelephoneMobile'].$error.error}}
{{msg}}
Veld is verplicht
{{formSectionVm.form['PrepareShipmentInvoiceModel.PrintInvoice.ShipperContact.Address'].$error.error}}
{{msg}}
Veld is verplicht
{{formSectionVm.form['PrepareShipmentInvoiceModel.PrintInvoice.ShipperContact.CountryCode'].$error.error}}
{{msg}}
{{formSectionVm.form['PrepareShipmentInvoiceModel.PrintInvoice.ShipperContact.TaxId'].$error.error}}
{{msg}}

Gegevens ontvanger

{{PrepareShipmentInvoiceModel.PrintInvoice.ReceiverContact.$successMessage}}
Company/Consignee Name
{{formSectionVm.form['PrepareShipmentInvoiceModel.PrintInvoice.ReceiverContact.CompanyorConsigneeName'].$error.error}}
{{msg}}
{{formSectionVm.form['PrepareShipmentInvoiceModel.PrintInvoice.ReceiverContact.ContactDepartmentorAttention'].$error.error}}
{{msg}}
Veld is verplicht
{{formSectionVm.form['PrepareShipmentInvoiceModel.PrintInvoice.ReceiverContact.TelephoneMobile'].$error.error}}
{{msg}}
Veld is verplicht
{{formSectionVm.form['PrepareShipmentInvoiceModel.PrintInvoice.ReceiverContact.Address'].$error.error}}
{{msg}}
Veld is verplicht
{{formSectionVm.form['PrepareShipmentInvoiceModel.PrintInvoice.ReceiverContact.CountryCode'].$error.error}}
{{msg}}
{{formSectionVm.form['PrepareShipmentInvoiceModel.PrintInvoice.ReceiverContact.TaxId'].$error.error}}
{{msg}}

Verzendgegevens

{{formSectionVm.form['PrepareShipmentInvoiceModel.PrintInvoice.ShipmentNumber'].$error.error}}
{{msg}}
{{formSectionVm.form['PrepareShipmentInvoiceModel.PrintInvoice.InvoiceNumber'].$error.error}}
{{msg}}
{{formSectionVm.form['PrepareShipmentInvoiceModel.PrintInvoice.ReasonForExport'].$error.error}}
{{msg}}
Veld is verplicht
{{formSectionVm.form['PrepareShipmentInvoiceModel.PrintInvoice.UnitOfMeasure'].$error.error}}
{{msg}}
{{formSectionVm.form['PrepareShipmentInvoiceModel.PrintInvoice.CurrencyId'].$error.error}}
{{msg}}
Veld is verplicht
{{formSectionVm.form['PrepareShipmentInvoiceModel.PrintInvoice.TotalGrossWeight'].$error.error}}
{{msg}}

Itemlijst

New Item
Veld is verplicht
{{formSectionVm.form['PrepareShipmentInvoiceModel.PrintInvoice.InsuranceChanges'].$error.error}}
{{msg}}
Veld is verplicht
{{formSectionVm.form['PrepareShipmentInvoiceModel.PrintInvoice.OtherCharges'].$error.error}}
{{msg}}
{{shipmentInvoiceVm.getTotalItem(PrepareShipmentInvoiceModel.PrintInvoice.Items)}}
{{shipmentInvoiceVm.getTotalDeclaredValue(PrepareShipmentInvoiceModel.PrintInvoice.Items)}}

Verklaring

Ik/wij verklaren hierbij dat de informatie op deze factuur waar en correct is en de inhoud van deze zending is zoals hierboven vermeld.

{{formSectionVm.form['PrepareShipmentInvoiceModel.PrintInvoice.Name'].$error.error}}
{{msg}}
{{formSectionVm.form['PrepareShipmentInvoiceModel.PrintInvoice.Title'].$error.error}}
{{msg}}
Veld is verplicht
{{formSectionVm.form['PrepareShipmentInvoiceModel.PrintInvoice.InvoiceDate'].$error.error}}
{{msg}}
Sluiten