Küçük Ölçekli İşletmelere Yönelik Çözümler

Aramex SME Program

Resources

Aramex KOBİ Programı

Girişimcilik ruhumuzda var; girişimcilik bizim için bir düşünce tarzı. Karşılaştığımız güçlüklerin üstesinden gelmede faydalandığımız bir beceri seti.

Aramex olarak girişimcilere kendi fırsatlarını yaratmalarına olanak tanımanın ve yardımcı olmanın öneminin farkındayız. Bu nedenle, faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde daha fazla KOBİ ile ortaklık geliştirmeye kapı açmak amacıyla tüm KOBİ'lere yönelik bir program başlattık. Bu, KOBİ'lerin ihtiyaçlarını anlama ve onlara gerekli destek ve hizmetleri sunma konusundaki süregelen çabalarımızın bir parçasıdır.

Lojistik hizmetlerine erişim; genel olarak özel sektörün, özelde ise KOBİ'lerin gelişimi ve büyümesi için hayati önem taşır. Bunun en önemli nedeni, KOBİ'lerin rekabetçi finansman faizlerine erişme, kendilerine özel çözümler bulma ve sektörleriyle bağlantılı yerel kapasite ve uzmanlığa ulaşma konularında sık sık güçlüklerle karşılaşmalarıdır. Dolayısıyla, bu KOBİ'lerin küresel ekonomiyle rekabet edebilmeleri için verimli ve erişilebilir bir lojistik sektörüne sahip olmaları kritik öneme sahiptir.

Aramex, yeni girişimlere ve KOBİ'lere sağladığı ticaret, eğitim, rehberlik ve sürdürülebilirlik destekleriyle KOBİ'lerin ihtiyaçlarına özel, değerli lojistik hizmetleri sunabilecek bir konumdadır. Program farklı sektörlerden KOBİ'lerin katılımına açıktır.

Program 3 bölümden oluşmaktadır:

  1. Ticari destek: Aramex kaydolan KOBİ'lere ilk yıl için indirimli fiyatlar uygulayacaktır. Bu fiyatlar belirlenirken KOBİ'nin iş planı esas alınır. Aramex KOBİ'ye gerektiğinde tedarik zinciri faaliyetlerini yapılandırma konusunda da yardımcı olacaktır.
  2. Eğitim ve Rehberlik: Aramex, KOBİ'lerin kapasitelerini artırmasına farklı kanallar aracılığıyla ve aşağıdaki yöntemlerle yardımcı olacaktır:
    1. Çok sayıda bölgesel ve uluslararası çevrimiçi platformla iş birliği içinde, kendi iş kollarıyla ilgili ücretsiz çevrimiçi eğitim materyallerine erişim hakkı tanıyarak.
    2. KOBİ'ler için sınıf eğitimi ve ağ geliştirme platformları sağlamak amacıyla çok paydaşlı katılımcılarla konferans faaliyetleri düzenleyerek.
    3. KOBİ'lerin ihtiyaçlarını ele alacak Aramex rehberlerine erişim hakkı vererek.
  3. Sürdürülebilirlik desteği: Aramex, uluslararası ve yerel kurumlarla iş birliği içinde KOBİ'lere sürdürülebilirliğin iş süreçlerine entegrasyonu konusunda yardımcı olacaktır. Bu faaliyetler, düzenlenecek atölye çalışmaları ve eğitim oturumları aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

KOBİ'lerle ortak değer üretmek amacıyla diğer özel sektör şirketleri, yerel resmi kurumlar, sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşlarla güçlü ortaklıklar kurmayı hedefliyoruz.

Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki adresle iletişime geçin: SMEProgram@aramex.com

Aramex Yeni Girişimler

Aramex, yeni girişimleri dünyanın dört bir yanında gururla desteklemektedir. Bu girişimleri, faaliyete başlama ve başarılı olma konusunda teşvik etmeye ve cesaretlendirmeye odaklanıyoruz.

Programa Kayıt Ol


Yeni Girişim Destek Programı'na kaydolup rekabetçi fiyatlarımızdan, rehberlik hizmetimizden ve sürdürülebilirlik desteğimizden faydalanmak istiyorsanız lütfen aşağıdaki talebi doldurun. Müşteri yönetimi temsilcilerimizden biri yardım için sizinle iletişime geçecektir.

{{RequestAnOfferViewModel.$successMessage}}
{{formSectionVm.form['RequestAnOfferViewModel.CompanyName'].$error.error}}
{{msg}}
{{formSectionVm.form['RequestAnOfferViewModel.FirstName'].$error.error}}
{{msg}}
{{formSectionVm.form['RequestAnOfferViewModel.LastName'].$error.error}}
{{msg}}
Please enter a valid email address.
{{formSectionVm.form['RequestAnOfferViewModel.Email'].$error.error}}
{{msg}}
Bir Ülke Seçin
{{formSectionVm.form['RequestAnOfferViewModel.Location.CountryCode'].$error.error}}
{{msg}}
Alan gereklidir
{{formSectionVm.form['RequestAnOfferViewModel.Location.PostalCode'].$error.error}}
{{msg}}
Lütfen Şehir Adı Girin
{{formSectionVm.form['RequestAnOfferViewModel.Location.CityName'].$error.error}}
{{msg}}
{{formSectionVm.form['RequestAnOfferViewModel.Location.StateName'].$error.error}}
{{msg}}
Please enter a valid phone number
{{formSectionVm.form['RequestAnOfferViewModel.Phone'].$error.error}}
{{msg}}
Please enter a valid mobile number
{{formSectionVm.form['RequestAnOfferViewModel.Mobile'].$error.error}}
{{msg}}
{{formSectionVm.form['RequestAnOfferViewModel.Message'].$error.error}}
{{msg}}
{{formSectionVm.form['RequestAnOfferViewModel.INeedMentorship'].$error.error}}
{{msg}}