Gümrük Bilgileri

Gönderinizi etkileyebilecek ülkeye özgü bilgileri ve düzenlemeleri araştırınız

Devam etmek için ayrıntılar doldurulmalıdır
{{formSectionVm.form['CustomsPickerModel.CountryCode'].$error.error}}
{{msg}}
small-express-services-banner
Customs Terminologies

 • Giriş Beyannamesi

  Taşınan eşyanın türünü, miktarını ve varış yerini belirlemek üzere gümrük yetkilileri tarafından ithalatçılar ya da ihracatçılar için düzenlenen bir belgedir. Bu belge, gümrük yetkililerine ibraz edilirken kanıt işlevi görmektedir.

 • Ticari Fatura

  Aşağıda belirtilen ayrıntılar da dahil olmak üzere mallar hakkında bilgi veren gönderici tarafından sunulan bir belge:

  - Göndericinin ve alıcının adları, soyadları ve adreslerine ilişkin tüm bilgiler
  - Malların açık tanımları
  - Her bir mal kaleminin miktarı
  - G.T.İ.P. kodları
  - Her bir mal kaleminin menşe ülkesi
  - Birim fiyat
  - Toplam fiyat ve para birimi
  - Toplam paket sayısı ve türü
  - Malların toplam brüt ve net ağırlıkları
  - Göndericinin imzası veya mührü

 • Menşe Belgesi

  İhracatçı tarafından imzalanan ve yerel Ticaret Odası tarafından onaylanan bir beyandır.

SayfaOf2